top of page
health coach

Τί είναι το
Health Coaching

Το health coaching είναι μια νέα προσέγγιση που έρχεται να γεφυρώσει τη σχέση γιατρού και ασθενή. Έρχεται να καλύψει το κενό από την κλασσική ιατρική «διάγνωση – θεραπεία», δίνοντας έμφαση στην αλλαγή του τρόπου ζωής μέσα από αλλαγή της συμπεριφοράς.

 

Όλα αυτά βασίζονται  στη Σωκρατική μέθοδο όπου η αλλαγή γίνεται μέσω της αυτοαναζήτησης , της στοχοποιήσης , της κινητοποίησης  , εστίασης στο μέλλον και στη λύση μέσα από την δράση του ίδιου του ατόμου.

Αποτελεί μια μέθοδο εκπαίδευσης και προαγωγής της υγείας με σκοπό την βελτίωση της ευημερίας των ατόμων και διευκολύνει την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με την υγεία.

Ο health coach εστιάζει στο σχεδιασμό συγκεκριμένου πλάνου παρέμβασης το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ασθενή προσωπικά.  

chronic disease patients

Πως λειτουργεί το Health Coaching στους ασθενείς με χρόνιες παθήσεις;

Ο ασθενής με χρόνιες παθήσεις δέχεται από τον Health Coach καθοδήγηση στο πλαίσιο να θέσει τους στόχους που έχουν σκοπό την βελτίωση της υγείας και την ευεξία του.

 

Ο Health Coach έχει και υποστηρικτικό ρόλο για την ενδυνάμωση των θετικών στοιχείων του ασθενή με σκοπό την ενεργοποίηση του, που θα τον οδηγήσει στην αλλαγή και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

 

Το health coaching έχει προσανατολισμό προς τον ασθενή και την παρακίνηση του για αλλαγή συμπεριφοράς. Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένο πως δεν αρκεί μόνο η πληροφόρηση και το κίνητρο για την αλλαγή συμπεριφοράς και συνηθειών προς όφελος της υγείας, αλλά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοελέγχου και αυτοπεποίθησης.

 

Σκοπός είναι η παρακίνηση του ασθενούς να βρει από μόνος του τις επιλογές που έχει για την αλλαγή, να σχεδιάσει και να επιτύχει τους στόχους καθώς και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ζωής του και της υγείας του.

χρόνιες ασθένειες

Τί ονομάζουμε Χρόνια Ασθένεια;

Χρόνια ασθένεια ονομάζουμε μια παθολογική κατάσταση στην οποία παρατηρούνται μία ή περισσότερες βλάβες ή αποκλίσεις από τη φυσιολογική σωματική ακεραιότητα και λειτουργικότητα που παραμένουν ημιμόνιμες ή μόνιμες.

 

Κατά κανόνα, οι χρόνιες καταστάσεις οφείλονται σε παθολογικές αλλοιώσεις που δεν είναι αναστρέψιμες ή τουλάχιστον είναι πολύ δύσκολο να βελτιωθούν. 

 

Χρόνιες ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης, καρκίνος και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, έχουν αργή εξέλιξη και διαρκεί πολύ.

 

Αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 60% όλων των θανάτων στον κόσμο, και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θανάτων αφορά ανθρώπους κάτω των 60 ετών.

 

Παράγοντες που συμβάλλουν στην παρουσία και επιδείνωση των χρόνιων παθήσεων είναι:

 1. Οικονομική μετάβαση

 2. Η ταχεία αστικοποίηση

 3. Κακές επιλογές τρόπου ζωής: 

  • κάπνισμα,

  • ανθυγιεινή διατροφή,

  • ανεπαρκής σωματική δραστηριότητα,

  • επιβλαβής χρήση αλκοόλ.

Happy Family in Nature

Ποιά τα οφέλη του Health Coaching σε άτομα με χρόνιες ασθένειες;

Οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις αυτό που πραγματικά επιθυμούν και ονειρεύονται είναι σωματική υγεία, συναισθηματική ευεξία, κοινωνική σύνδεση, προσωπικές και επαγγελματικές σταδιοδρομίες ακόμη και πνευματικότητα.

Το health coaching έχει σκοπό την υποστήριξη και καθοδήγηση του ασθενούς για αλλαγή συνηθειών σε θέματα όπως το τρόπο ζωής, τη μείωση του στρες και τη βελτίωση των σχέσεων.

Επίσης, αποφέρει βελτίωση στη συμμόρφωση φαρμακευτικής περίθαλψης και στη καλυτέρευση των δεικτών της υγείας.

Τα παραπάνω αποτελούν δευτερεύοντες προσωπικούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν με το health coaching, αφού πρωταρχικός στόχος καθιστάτε το γεγονός αλλαγής συμπεριφοράς. 

Ο ασθενής αποκτά την ικανότητα να εγκαταλείπει συμπεριφορές που είναι επιβλαβείς για την πρόοδο της υγείας του και να αναπτύσσει αυτοέλεγχο με την ενεργό συμμετοχή του στα θέματα της υγείας του.

Πολλές είναι οι μελέτες που αναφέρουν οφέλη μέσω του health coaching, όπως χαμηλός κίνδυνος παρουσίασης καρδιαγγειακών παθήσεων , διαβήτη & εγκεφαλικού επεισοδίου  καθώς και έλεγχος σωματικού βάρους.

bottom of page